Uenige om byggetillatelse: – Noe som kan skape presedens

Hvor vidt det er riktig, på prinsipielle basis, å si nei til å bygge fritidshus, men ja til enebolig, naust og brygge, ble drøftet i torsdagens formannskapsmøte i Bø: – Dette er noe som kan skape presedens, sier Berit Hansen (Sp).

Berit Hansen i Bø Senterparti mener delegasjonsreglementet blir brukt feil, når administrasjonen i kommunen sier ja til bygging av bolig i stedet for hytte, i et område som i arealplanen som er avsatt til fritidsbolig.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Nyheter

I formannskapsmøte i Bø torsdag, var vedtak om byggetillatelse til et bolighus på Forrøya en av sakene på agendaen.