Her kan det komme tilbud om rusbehandling

Møkland i Bø kan bli stedet der det etableres mellom seks og åtte plasser innen rusomsorgen for ungdom.

  Foto: Rune Eriksen

Nyheter

Det er Bladet Vesterålen som melder dette. Til avisen sier daglig leder i Aurora omsorg, Rebecca Stangeland, at dette er et tilbud som mangler for ungdom med rusproblemer i Nord-Norge i dag.