Disse transportområdene vil Øksnes kommune satse på

Øksnes kommune skal gi innspill til Regional Transportplan (RTP) og ønsker å fokusere på både veier, ferge- og hurtigbåttilbud.

Hurtigbåten som trafikkerer Øksnes Vestbygd, på vei inn til Barkestad  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Nyheter

I forbindelse med rullering av gjeldende RTP 2018-2029 har Nordland fylkeskommune invitert kommuner i Nordland til å komme med innspill til hovedutfordringene på transportområdet. Ny RTP vil gjelde for perioden 2022-2033 og antas å bli vedtatt i fylkestinget rundt årsskiftet.