Mener fylkeskommunen har råd til å redusere fergeprisene

Arbeiderpartiets utspill om halverte fergepriser vekker reaksjoner fra andre partier. Høyre og Beate Bø Nilsen er blant dem som reagerer.

Beate Bø Nilsen er gruppeleder på fylkestinget for Høyre.   Foto: Nordland fylkeskommune

Nyheter

Det er NRK Nordland som melder at Høyre i Nordland, der Sortlands-politikeren Beate Bø Nilsen er gruppeleder i Nordland fylkesting, mener at fylkesrådet har gjemt unna 677 millioner kroner.

Disse pengene mener Nordland Høyre kunne blitt brukt på billigere fergebilletter og flere skoleklasser i fylket over fire år.

Høyre-politikere kalte det valgflesk da Arbeiderpartiet lovte å halvere prisene om det ble rødgrønn valgseier ved høstens valg.

Nå har Høyre funnet frem bensinkanna og heller enda mer bensin på fergebålet i Nordland. Til NRK sier nemlig Beate Bø Nilsen at Nordland fylkeskommune har mulighet til å bruke opp mot en milliard kroner mer i året enn det som er tilfellet i dag.

Store overskudd

Hun forklarer at fylkeskommunen går med store overskudd hvert år gjennom å beregne høy rente og sette den økonomiske bufferen i fond.

– I tillegg gir Havbruksfondet store inntekter som burde komme lokalbefolkningen i Nordland til gode, sier hun til NRK.

Summen den siste fireårsperioden, mener Bø Nilsen er 677 millioner kroner.

– Jeg har fått det kvalitetssikret med finansdirektøren at disse pengene finnes i økonomiplanen. Kommunaldepartementet har også oversikten over disse tallene, påpeker hun.

Bø Nilsen har tidligere vært fylkesråd for plan og økonomi i Nordland. Da var tonen ifølge NRK en annen. Den gangen sendte hun bekymringsbrev til kommunal- og moderniseringsministeren og redegjorde for hvordan egen regjerings inntektssystem for fylkeskommunen slo negativt ut for Nordland.

Får svar

Fylkesråd i Nordland, Tomas Norvoll fra Arbeiderpartiet, gir også Bø Nilsen svar på hennes betraktninger. Han mener Bø Nilsen og Høyre møter seg selv i døra.

– Det er ganske spesielt. Tidligere var hun en av de sterkeste kritikerne til kuttene Nordland fikk, men nå er hun mest opptatt av å forsvare regjeringen, påpeker Norvoll overfor NRK.

Til kanalen sier han at det er orden i økonomien i fylket, med penger som settes av til fond. Disse pengene skal gå til investeringer og er ikke regnet med i driften.

– Vi kunne brukt mer penger på drift. Tar vi fondspenger til en ny videregående skole i Mosjøen og bruker på fergebilletter, er de pengene borte, sier han.

Feil

Bø Nilsen sier derimot til NRK at fordelingsnøkkelen har endret seg siden hennes brev til ministeren, og at det er feil å henge seg opp i ting som skjedde i 2014.

Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS, mener Nordland fylkeskommune gjør rett når de setter av penger på bok.

– Slikt er grunnleggende fornuftig. Alle fylkeskommuner vil få betydelige investeringer i fremtiden, sier han til NRK.