Politiet bekymret for mørketall

Fjorårets statistikk over kriminalitet viser at det er høy oppklaring av saker i Nordland, men politiet er bekymret for mørketall.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt. 

Nyheter

I en pressemelding fra Nordland politidistrikt sier politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, at politiet i 2020 har opprettholdt en oppklaringsprosent på 61,9 prosent. Nedgangen i anmeldelser knyttet til grov familievold bekymrer politimesteren i Nordland.

– 2020 har vært et år utenom det vanlige, også for politiet i Nordland. Jeg er glad for å se at straffesaksresultatene i annerledesåret viser at vi har klart å levere en god polititjeneste. På den andre siden bekymrer det meg at det er en nedgang i antall anmeldelser knytte til alvorlig overgrep i hjemmet, sier Heidi Kløkstad, politimester i Nordland.

Høy oppklaring

Hun opplyser at Nordland politidistrikt i 2020 har opprettholdt en høy oppklaringsprosent på 61,9 prosent. Landsgjennomsnittet ligger på 49,4 prosent. Innenfor de fleste sakskategoriene har politidistriktet oppklart flere saker enn før, og det er gjort på kortere tid, ifølge pressemeldingen.

– Vi har gjennom året klart å bygge ned den totale mengden straffesaker, og vi har nå tidenes lavest utestående saker i Nordland, sier Kløkstad. Hun forteller at pandemien har gitt politidistriktet mulighet til å jobbe mer konsentrert med straffesaker.

– Både etterforskere og påtalejurister har hatt svært lite reising, kurs og rettsoppmøter. I tillegg har vi hatt en nedgang i antall anmeldte saker - også innenfor de mest alvorlige sakskategoriene som normalt er mer krevende å etterforske. Totalt sett har dette bidratt til at vi har en svært god situasjon knyttet til restanser, forklarer Kløkstad.

Nedstengt uteliv

Nedgang i antall alvorlig straffesaker kan langt på vei forklares med at utelivet har vært nedstengt store deler av året, mener hun, men er mer bekymret for den skjulte kriminaliteten. Grov vold i hjemmet øker med 24 prosent.

– Det er ingen grunn til å tro at denne kriminaliteten reelt sett har gått ned, tvert imot tilsier økt isolasjon, fortetting i hjemmet, mer arbeidsledighet og flere økonomiske bekymringer en økt risiko for familievold, sier politimesteren.

Opptatt av barna

– I denne situasjonen har det vært viktig for politiet å snakke med flest mulig barn, og jeg er ekstra glad for å se at vi til tross for alle smittevernbegrensninger, har klart å gjennomføre flere barneavhør i 2020 enn året før. Å snakke med barna er det viktigste vi kan gjøre for å avdekke grov vold og seksuelle overgrep mot barn – samtidig som vi sender tydelige signaler til de som begår denne type handlinger at de blir tatt, sier hun.