Stort vei-etterslep: – Staten må inn

Karianne B. Bråthen, 4. kandidat for Nordland Aps stortingsliste, sier at for at fylkeskommunen skal kunne prioritere mer veg, må det flere midler til.

Karianne B Bråthen, 4. kandidat Nordland APs stortingsliste  Foto: Martin Losvik

Nyheter

Fylkesrådet har søkt om ekstra statlige vegmidler. De ekstra midlene vil gjøre det mulig å få utrettet betydelig mer arbeid på fylkesvegene enn hva som ellers ville vært tilfelle for 2021.