– Taksameteret har spunnet vel raskt

En bruker av kommunale tjenester saksøker Lødingen kommune for å få dekket sine utgifter til advokat i forbindelse med saksgangen knyttet til personlig assistent.

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen mener takstameteret til advokaten spant vel raskt da han bisto en bruker i saksbehandlingen. 

Nyheter

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen i Lødingen opplyser til VOL at søksmålet mot kommunen gjelder erstatning for utgifter som brukeren har hatt til advokat knyttet til saksbehandlingen rundt tjenestene personen har benyttet.