Avgjørelse i Lapphaugen-saken fortsatt ikke klar

Klagene på kommunestyrets vedtak om Lapphaugen i Vestmarka på Sortland skulle egentlig vært ferdigbehandlet i midten av februar. Det er de ikke, men svaret ventes om ikke så altfor lenge.

Illustrasjon av elementfabrikken som Kronsteingruppen (tidligere SE-gruppen) ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde.   Foto: Illustrasjon Norconsult

Nyheter

Som VOL tidligere har omtalt ba Statsforvalteren i Nordland (tidligere Fylkesmannen, journ.anm.) 16. november i fjor Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det ble oppnevnt settefylkesmann i klagesaken, som VOL har omtalt en rekke ganger.

Dette fordi at Statsforvalteren i Nordland ble regnet som inhabil i Lapphaugen-saken på grunn av en innsigelse til reguleringsplanen. 17. november oppnevnte departementet Statsforvalteren i Trøndelag til settefylkesmann i saken.

Fortsatt under behandling

Da VOL var i kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag før jul, ble det opplyst at den normale saksbehandlingstiden hos dem er cirka 12 uker i denne type saker. Det ble også informert om at det ved særlig kompliserte saker kunne ta litt lengre tid før en avgjørelse var fattet.

9. februar var det 12 uker siden Statsforvalteren i Trøndelag mottok saken.

VOL har vært i kontakt med Henrik Øvrebø, seniorrådgiver hos Statsforvalteren, for å høre hvor langt de er kommet i behandlingen av saken.

– Saken er under behandling. Den er dessverre ikke ferdigbehandlet ennå. Et vedtak kan ventes innen anslagsvis 2 – 4 uker, sier Øvrebø i en e-post til VOL.


Lapphaugenklager kan være ferdigbehandlet i februar

I løpet av februar kan de to klagene på Sortland kommunestyrets vedtak på reguleringsplan for Vestmarka Næringsområde – sørvest være ferdigbehandlet.Ber om settefylkesmann i Lapphaugen-saken

I et brev fra Fylkesmannen i Nordland bes det om settefylkesmann til behandling av klagesaken på Sortland kommunestyrets vedtak av reguleringsplan for Vestmarka Næringsområde – sørvest, den såkalte Lapphaugen.Elementfabrikken til fylkesmannen

Kommunestyret i Sortland avviste torsdag Lapphaugen-klagene. Dermed blir de sendt til Fylkesmannen i Nordland for videre behandling.Varsler mulige erstatningskrav

På vegne av 38 beboere i området rundt Lapphaugen, har Steve Haugerud og Erlend Bergseng sendt varsel til Sortland kommune.