Havnestrid fortsatt ikke løst

Havna på Myre plages av store bølger og sjøen vasker ut havbunnen i deler av havna etter de statlige havneutbedringene for noen år siden. Samferdselsdepartementet innrømmer delvis skyld, men tar ikke regninga for tiltak.

Havnesjef Torodd Gustavsen og ordfører John Danielsen i Øksnes ved allmenningskaia der havbunnen vaskes ut.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

VOL skrev for en tid tilbake om utfordringene i Myre havn etter at Kystverket i 2013 gikk i gang med sitt gigantprosjekt til flere hundre millioner kroner. Innseilinga til Myre havn ble gjort både bredere og dypere, og to nye moloer skjermer nå havna for sjø og drag.