Hovden havn: – Viktig at fylkeskommunen får havna på lista

Innseilinga til Hovden havn er for grunn, innløpet for smalt og moloen for kort. Formannskapet i Bø sendte saka over til Nordland fylkeskommune, for å være sikre på at den er registrert.

Hovden havn.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Nyheter

Bakgrunnen for saken i formannskapet er en henvendelse fra Hovden Fiskeindustri AS angående Hovden havn og spesielt innseilinga.