Mer enn fornøyd med korona og vinterfiske

Kommunelege Ellen B. Pedersen og Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak, er mer enn fornøyde med hvordan første fase av årets vinterfiske har forløpt med tanke på korona og de mange hundre tilreisende sesongarbeiderne.

Kommunelege Ellen B. Pedersen i Øksnes.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Hver vinter ankommer flere hundre sesongarbeidere til fiskeindustrien i Vesterålen. Så også i dette spesielle koronaåret, og usikkerheten var derfor stor på forhånd hvordan det hele kunne komme til å forløpe.