Steile fronter rundt omstridt veiutbygging

Advokat opplyser at de grunneierne langs Torstein Reinholdtsensvei på Myre han representerer, vil forhindre på alle måter at veien blir bygd.

Her langs Torstein Reinholdtsensvei er ny adkomstvei i retning Vornes på Myre tenkt. Grunneiere langs veien er ikke udelt glad for det.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

I Øksnes kommune har det i lang tid vært til dels sterke meningsytringer rundt det som i framtiden skal bli ny adkomstvei i retning Vornes forbi Myre sentrum.