– Klarer vi ikke å bygge et Nordland der det er godt å være så vil vi bli stadig færre

Gruppeleder for Venstre på fylkestinget, Arne Ivar Mikalsen, mener det er avgjørende å gi barn og ungdom en trygg oppvekst for å gi dem lyst til å komme tilbak.

Arne Ivar Mikalsen (V).  Foto: Arkiv

Nyheter


– Skal vi klare å snu befolkningsnedgangen i Nordland må vi ta opp kampen mot mobbing og dårlig miljø blant barn og ungdom, sier Mikalsen til Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

Når fylkestinget samles mandag i neste uke, står blant annet årsmeldinger fra mobbeombudet og Elev-lærlingeombudet på sakskartet. Det samme gjør en høringssak om de demografiske utfordringene utkant-Norge opplever, med fraflytting og synkende folketall.

Arne Ivar Mikalsen mener disse øyensynlig ulike sakene henger nøye sammen.

– Covid 19 nedstengingen har ført til at flere blir ekskludert fra sosialt fellesskap, og at mobbingen i noen tilfeller har flyttet seg fra det fysiske miljøet til nettet. Vi kan alle som enkeltmennesker gjøre noe for å motvirke mobbing. Men mobbeombudet påpeker at denne kampen også må skje på systemnivå: Skolene må ha innsats- og beredskapsteam som har kompetanse, og som kan arbeide med denne vanskelige materien. Beredskap og kunnskap er viktig, sier han blant annet til Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

Felles norm

Mikalsen er ellers enig med ombudene i at skolene ikke kan gjøre arbeidet mot mobbing alene. Han mener at hele storsamfunnet må være med. Han mener at det er nødvendig med en felles norm i samfunnet for hvordan man skal oppføre seg mot hverandre, både på skoler, lærebedrifter, lag, foreninger, barnehager og kulturinstitusjoner

Ifølge politikeren bør Nodland fylkeskommune ta en utviklerrolle i dette arbeidet.

– Vi kan selvsagt ikke vedta at mobbing skal opphøre, men vi kan vedta at fylkeskommunen som et overgripende organ i Nordland skal jobbe beinhardt mot mobbing og ha en klar målsetning om å bygge et Nordland hvor det er godt og trygt å være, sier han.

Trugghet=Trivsel=Bolyst

Mikalsen mener at kampen mot mobbing og for et godt og trygt lokalmiljø, er et av de viktigste tiltakene mot fraflytting og avfolkning i nord.

– Jeg har selv kompiser fra ungdommen som flytta hjemmefra tidlig, og aldri kom tilbake. Når jeg spør dem hvorfor, så sier noen av dem at dårlige minner om et kjipt og lite inkluderende miljø ikke frister dem til å komme tilbake. Disse svarene illustrerer mitt poeng på en god måte: Klarer vi ikke å bygge et Nordland der det er godt å være så vil vi bli stadig færre. Et fylke som ikke klarer å håndtere disse utfordringene på en god måte, er strengt tatt ikke bærekraftig, avslutter Arne Ivar Mikalsen.