Forventer fullfinansiering av fiskerihavnene

Utviklingen av fiskerihavnene i Nordland har i lang tid vært forbundet med usikkerhet. - Jeg forventer at statsråd Hareide nå fullfinansierer fiskerihavnene som ligger inne i gjeldende NTP på Værøy, Røst og Andenes, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Linda Helen Haukland.  Foto: Susanne Forsland

Nyheter


Haukland sier at hun over tid har hatt en åpen og god dialog både med statssekretær Ingelin Noresjø og statsråd Knut Arild Hareide, begge fra Kristelig Folkeparti, angående disse tre fiskerihavnene i Nordland. I dialogen opp mot departementet har hun anbefalt at anleggene blir fullfinansiert når ny Nasjonal transportplan (NTP) nå skal landes.