The Whale vil ha med store og små på planlegging av uteområdet

The Whale skal nå starte planleggingen av uteområdet rundt det kommende bygget. Camilla Ilmoni hos The Whale AS vil ha store som små andværinger med i dette arbeidet.

Camilla Ilmoni sammen med den unge Andøy-kunstneren, Julianne Stave på tomta til The Whale. I bakgrunnen en 2,5 meter høy hvalstjert i snø som Juliann har oppført til ære for The Whale og planene om uteområde. – Dette er mitt bidrag, smiler Julianne.   Foto: Svein Spjelkavik

Nyheter

– Korona til tross, nå setter vi i gang med planlegging av uteområdet. Her ønsker vi andværingenes ideer og medvirkning, sier Ilmoni i en pressemelding.

Området og landskapet rundt The Whale skal være en integrert del av opplevelsen, et friluftsområde, som er åpent for alle og som ikke krever kjøp av billett.

– Området inkluderer både ankomstområdet mot øst, foran hovedinngangen, der hvor taket skråner ned mot terrenget i ytterkanten av The Whale samt det større området mot vest, medregnet øya Ravnholmen, sier Ilmoni.

Ifølge henne blir uteområdet en viktig del av helhetsopplevelsen hos The Whale.

Beliggenheten er unik. Et sted der vi kommer nærmere storhavet, med utsikt mot landskapet, fjellene, havet, solen og stjernene, sier hun.

Ilmoni peker på at tilgangen til Ravnholmen åpner opp for et helt nytt sted for folk å være og kjenne på naturens krefter.

– Vi vil at utviklingen av dette området springer ut av krefter og ideer med røtter i andværingene og de ønsker de har for dette helt spesielle stedet. Vi tenker oss uteområdet som en «reason to return», et område som aktivt brukes av lokalbefolkning og gjester sammen, sier hun i pressemeldingen.

Store og små

Ilmoni vil nå invitere store og små inn i prosessen for å påvirke utformingen av området. The Whale planlegger workshops, møter og involvering på forskjellige måter og mot forskjellige målgrupper blant lokalbefolkningen.

– En egen arbeidsgruppe i The Whale skal lede dette arbeidet som går i gang i løpet av kort tid. Vi vil også involvere landskapsarkitekter og kunstnere i denne prosessen, sier hun.

Ilmoni sier at de har opplevd et stort engasjement på de arrangementene der andværingene har blitt invitert inn i arbeidet med The Whale.

– Vi kan ikke vente med å ta fatt på neste kapittel, sier hun.