Forsterker busstilbudet mellom Sortland og Kaljord

Etter en svært konstruktiv dialog med lokalutvalget har fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, besluttet at busstilbudet mellom Sortland og Kaljord forsterkes med en ekstra avgang hver onsdag.

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, Sp, Senterpartiet  Foto: Thor-Wiggo Skille

Nyheter

Nytt bussanbud og nye ruteplaner i Lofoten og Vesterålen har nettopp trådt i kraft. Forut for ruteendringene ble det gjennomført høringer med berørte kommuner, og høringssvarene ble vurdert da de nye ruteplanene ble utarbeidet. Allerede før gjennomføringen av anbudet ble en avgang per dag tilført rutetabellen.
– Ja, vi forsto da at behovet for avgangen klokka 8.35 fra Kaljord var så stort at den måtte inn igjen. I bakkant har vi fått forståelse for at behovet for en ekstra avgang fra Sortland midt på dagen en gang i løpet av uka også er svært stort, sier Bentzen.

Fylkesråden beskriver dialogen med lokale krefter i Hadsel som veldig god og konstruktiv.
– Når begge parter forstår at det er ulike behov som må dekkes, og det er vilje til både å gi og ta, så er det alltid enklere å få til et best mulig tilbud ut fra midlene vi har til rådighet. I denne saken har det vært en god dialog fra start til slutt, fastslår Bentzen.

Med dette tiltaket vil de som bor på strekningen mellom Kaljord og Sortland kunne planlegge med en kortere tur/retur-reise med buss hver onsdag. De andre dagene gjennom arbeidsuka går bussen tilbake på ettermiddagen.
– Ellers kan det for mange også være et alternativ å ta hurtigbåt mellom Kaljord og kommunesenteret Stokmarknes, for å få utført tjenester der, avslutter Bentzen.