Utelukker ikke at Hadsel-mannens forklaring er riktig

– Retten kan ikke utelukke at tiltaltes forklaring i saken er riktig.
Nyheter

Det skriver Vesterålen tingrett i en dom der mannen er frikjent for kjøring med bil i alkoholpåvirket tilstand.