Vil gå i forhandlinger om fergeprisene

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), er glad for at opposisjonen på Stortinget har fremmet et felles forslag for å få ned fergeprisene.
Nyheter


I en pressemelding varsler Norvoll at at har kontaktet sine fylkesrådskolleger over hele landet. Målet er å gjøre alle fylkene klare til forhandlinger med staten om fergeprisene.

– Vi vil sikre at staten følger opp stortingsvedtaket i dialog med fylkene. Revidert nasjonalt budsjett skal legges frem i mai. Vi har derfor ingen tid å miste i forhandlingene med staten, sier en Norvoll i pressemeldingen.


Slik reageres det på fergeforliket

Stortinget skal tirsdag behandle forliket som opposisjonen forhandlet seg frem til mandag. Reaksjonene har ikke uteblitt.


Samferdselsdepartementet opplyser til NTB at de foreløpig ikke kan si noe om når reduserte ferjepriser kan bli en realitet, eller hva tiltaket vil koste.

– Stortinget vedtok dette i går, og departementet har derfor ikke rukket å gjøre en grundig vurdering av saken. Men vi vil nå starte en prosess for å følge opp Stortingets vedtak, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

Flertallet på Stortinget ba mandag regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett i mai med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres, og reduksjonen skal finansieres av staten.

Norvoll mener det må lages et felles regulativ over hva det skal koste å ta ferje i Norge, og peker på at dagens ferjeregulativ er laget for de lange og tungt trafikkerte ferjerutene.

– Men i fylkene finnes det mange andre ruter, og ferjer koster forskjellig i de ulike fylkene. Det må lages et nytt regulativ, og det er et ganske omfattende arbeid. Men det krever et samspill mellom fylkene som eier ferjesambandene, og staten. Skal vi få dette på plass allerede i år, haster det enormt, sier Norvoll.

– Vi vil sikre at staten følger opp stortingsvedtaket i dialog med fylkene, understreker han.