Kommunedirektøren anbefaler ikke at sortlandsleger skal få fastlønn

Legene i Sortland har ønsket seg fastlønn i stedet for dagens ordning, hvor de fleste av legene er selvstendig næringsdrivende. Nå anbefaler Kommunedirektøren å beholde dagens ordning.

Sture Jacobsen, helse- og omsorgssjef i Sortland, vil beholde dagens ordning hvor de fleste av fastlegene i Sortland er selvstendig næringsdrivende.   Foto: Arkivfoto/Marius Birkeland

Nyheter

I dag har de fleste av fastlegene i Sortland såkalte null-avtaler, hvor fastlegene får inntektene fra takster og pasientenes egenbetaling, mens kommunen får basistilskuddet fra staten mot at de tar alle utgifter ved drift av legekontor. Med denne ordningen er fastlegene selvstendig næringsdrivende.