Stiller spørsmål om sand- og kjemikaliebruk på Evenes

Liv Signe Navarsete (Sp) reagerer på at Avinor har søkt om å få slippe ut nesten dobbelt så mye sand og baneavisningskjemikaleier på Evenes som de i dag gjør. Nå må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svare.

Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant for Senterpartiet.  Foto: Lise Åserud/ NTB scanpix

Nyheter

Navarsete sendte 23. februar et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om saken:

– Har regjeringen gitt opp å finne et alternativ til bruk av sand og kjemikalier for baneavising på Evenes lufthavn, siden det nå er søkt om å nær doble utslippstillatelsen for baneavisningskjemikalier på Evenes lufthavn, spør hun.

Søker om nesten det dobbelte

Bakgrunnen for spørsmålet er at Avinor har søkt Statsforvalteren i Nordland om å få økt utslippstillatelsen ved lufthavnen fra 35.000 kg KOF/sesong, som det er i dag, til 65.000 kg KOF/sesong.

Ifølge Statsforvalteren i Nordland er KOF er en måleenhet for kjemisk oksygenforbruk som benyttes for å angi hvor mye oksygen som kreves for å bryte ned organisk stoff som for eksempel glykol og formiat.

Navarsete viser til søknaden fra Avinor, der det står at dette baserer seg på endring i driftskonsept, økte arealer og minimal bruk av sand.

– Det ble vist til at det kan brukes minimalt med sand, samt endringer i driftskonseptet. Senterpartiet har ved flere anledninger stilt spørsmål til hvordan en skal holde rullebanen på Evenes operativ hele året når militærfly skal operere fra Evenes. Forsvarsministeren har ved en tidligere anledning svart at en skulle drive mer mekanisk fjerning av is og snø, samt at Forsvarets forskningsinstitutt har fått i oppgave å undersøke alternativ til dagens kjemikaliebruk, skriver hun.

– Byr på utfordringer

Navarsete skriver i sin begrunnelse for spørsmålet at avisning og bruk av kjemikalier på dagens rullebane ved Evenes lufthavn er en kjent utfordring.

– Ettersom basen ligger tatt på Ramsar-området, er utslippstillatelsen for kjemikalier mye lavere enn ved andre militære flyplasser, som Bodø, Andøya og Ørlandet. I tillegg er det forbud mot bruk av urea, det mest effektive kjemikalie, skriver hun.

Sp-politikeren viser til at det i dag blir benyttet sand for å holde rullebanen på den sivile lufthavnen operativ. Det er vanlig i luftfart, men byr på store utfordringer for militære fly.

– For det første kan underhengende last, sensorer, optikk, våpen og lignende bli påført store skader ved bruk av sand på rullebanen. For det andre skal militære fly brukes og vedlikeholdes i flere tiår, og de tåler derfor ikke slitasjen bruk av sand fører med seg, avslutter hun.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har ikke svart på Navarsetes skriftlige spørsmål enda.