Sortlandsleger vil ha fastlønn og bli ansatt i kommunen:

– Det handler ikke om lønn, men om trygge rammer

Sortlandslegene som er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatt i kommunen mener at når det har vært stort gjennomtrekk av leger gjennom mange år, er ansettelsesformen hovedgrunnen.

De selvstendig næringsdrivende legene i Sortland ønsker seg fast ansettelse. Her er Helga Tipikina (til venstre), Jonas Gieselmann Torsvik, Martin Solvang Johnsen, Vegard Stien Hagen, Christina Kvenseth, Erik Bråtveit og Bianca Bremnes.  

Nyheter

Som VOL tidligere har omtalt, går Kommunedirektøren i Sortland inn for å forlenge dagens ordning hvor fastlegene som hovedregel er selvstendig næringsdrivende, i såkalte null-avtaler. I den artikkelen sier kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland, Sture Jacobsen, at han tror det vil ha liten betydning for om kommunen klarer å holde på fastlegene hvis de blir fast ansatt.