Kritisk til lukket møte om «prosesser innen energibransjen i Vesterålen»

Vesterålskraft fikk i fjor høst ordre fra sine eiere om å utrede muligheten for fusjon med andre selskaper. Tirsdag holdt styreleder i Andøy Energi Holding AS, Bjørnar Solvoll, en lukket orientering i formannskapet om «ulike prosesser i innen energibransjen i Vesterålen».

Robert Svendsen (MDG) stemte imot lukking av formannskapsmøte. Styreleder Bjørnar Solvoll (t.v.) og direktør Kjell Are Johansen (utenfor bilde) i Andøy Energi Holding orienterte. Videre Per K.S. Elvan (Sp), Tone Grav (Sp), rådmann Kirsten L. Pedersen, ordfører Knut Nordmo. Skjult på høyre side: Lill Pettersen (Sp), Rune Stave (Sp) og Anitha Bendiksen (Ap).  Foto: Mette-H. Berger Amundsen

Nyheter

Tirsdag var formannskapet i Andøy samlet til et ekstraordinært møte, som var innkalt på kort varsel torsdag i forrige uke. Innkallingen var uten saksliste, og inneholdt kun et punkt; om at det ville bli gitt en orientering fra Andøy Energi Holding AS, og at man planla å lukke møte med begrunnelse i kommunelovens paragraf 11.5.