Opprettholder krav om øyeblikkelig stans - Calanus taper penger

Sortland kommune har avslått klagen fra Calanus og opprettholder dermed pålegget om øyeblikkelig stopp i bruken av fabrikken på Holmen. Calanus fastholder at kommunens vedtak er ugyldig og taper penger mens tvisten pågår.

Calanus sin fabrikk på Holmen i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Sortland kommune har en tilsynsprosess med Calanus sitt nybygg på Holmen i Sortland. Det er levert bekymringsmelding for nybygget, hvor det stilles spørsmål ved stabiliteten til bygget og dermed faren for en eventuell kollaps.