Fikk hjertekompresjonsmaskiner i gave, nå kan de endelig tas i bruk

Ambulansepersonellet er nå ferdig opplært til å bruke de nye hjertekompresjonsmaskinene. – En god avlastning, sier instruktør Mats Rødsand.

Ambulansepersonellet får opplæring i bruk av hjertekompresjonsmaskin. Fra høyre Monica Strand, Camilla Pettersen, Jakop Mortensen og Stina B. Pedersen. Gående i bakgrunnen instruktør Sven Ketil Sundberg.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen, begge foto.

Nyheter

Som VOL/Andøyposten tidligere har omtalt samlet Anette Isaksen Steffensen inn 330.000 kroner via Spleis-aksjonen. Dermed ble det kjøpt inn to hjertekompresjonsmaskiner (Lucas-maskiner) til det lykkelige personellet i Ambulansetjenesten Nordlandssykehuset, avdeling Andenes og Åse.