Hadsel får 744.000 kroner ekstra i koronamidler

Lørdag kveld melder hadselordfører Lena Arntzen (H) og næringssjef Daniel Sowe at Hadsel vil få koronamidler på over en halv million kroner.

Ordfører Lena Arntzen (H) er veldig glad for at Hadsel kommune får tilført ekstra koronamidler.  Foto: Arkivfoto/Per Eivind Knudsen

Nyheter

I pressemeldingen vises det til endringen som regjeringspartiene og Frp 19. februar gjorde i kompensasjonsordningen til kommunene. Da ble tilskuddet til kommuner for å kompensere lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene økt med 500 millioner kroner ekstra, til totalt 1 milliard kroner.

– Dette innebærer at Hadsel får overført 744.000 kroner. Vi er veldig glade for alle midler som bevilges til kommunen og som kommer næringslivet i Hadsel til gode. Flere bedrifter i kommunen er hardt rammet økonomisk av den langvarige koronakrisen vi har stått i. Disse midlene kommer derfor veldig godt med, sier ordføreren og næringssjefen.

Næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe.  Foto: Arkiv

Ifølge pressemeldingen betyr dette at kommunen får betydelig frihet til å støtte de virksomhetene som trenger det mest.

– Det kan for eksempel være virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene som har opplevd økte kostnader eller økonomisk tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Bevilgningen skal også fungere som en ventilordning for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen. Vi ser nå frem til å få etablert tildelingskriterier og å annonsere disse, avslutter de.