Samfunnsløftet og SNN gir 10 millioner til reiselivet i nord

Samfunnsløftet og SpareBank 1 Nord-Norge ønsker at turistene skal bli lengre nord. Derfor gir de nå 10 millioner kroner til reiselivet i landsdelen.

Bernt Ola Nilsen, Banksjef for Bedriftsmarked i Lofoten og Vesterålen i Sparebank1 Nord-Norge  Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Reiselivet er den bransjen i nord som er hardest rammet av Covid-19. Vi vet at det har vært tøft å være leder for en reiselivsbedrift det siste året. Derfor gir vi i SpareBank 1 Nord-Norge, gjennom vårt Samfunnsløft, 10 millioner kroner øremerket til reiselivsprosjekter i sommer. Det vi ønsker er prosjekter som bidrar til at turistene velger å bli lengre på den plassen de besøker. Vi vet at èn dag ekstra gir et viktig bidrag i kassa til bedriftene, sier Bernt Ola Nilsen, Banksjef for Bedriftsmarked i Lofoten og Vesterålen, i en pressemelding.

Dette konseptet kalles «Én dag til».

– Applauderer tiltaket

Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Visit Vesterålen, mener at SpareBank 1 Nord-Norge gjennom dette tiltaket synliggjør verdien av reiselivsnæringen og behovet for gode støtteordninger.

– Midlene fra Samfunnsløft bidrar inn til en hardt rammet næring som har behov for gode økonomiske ordninger som i større grad favner en næring med bred variasjon i driftsmodeller. Dette gir mulighet for videre bærekraftig utvikling av opplevelsesbasert reiseliv. Vi applauderer tiltaket og oppfordrer våre bedrifter til å søke på ordningen, sier hun.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen.  Foto: Arkivfoto/Knut Ivar Aarstein

Ifølge pressemeldingen merker også Line Karlsen, leder hos SpareBank 1 Regnskapshuset på Sortland, at reiselivsnæringen har det tungt under pandemien.

– De av våre kunder som driver innenfor reiseliv, enten som tilleggsnæring eller ren reiselivsbedrift, opplevde alle nedgang i omsetning i fjor. Vi har et par bedrifter hvor all booking fra utlandet ble avbestilt og det utgjør flere hundre tusen i tapt omsetning, sier Karlsen.

Både Berthinussen, Nilsen og Karlsen håper at reiselivsbedriftene i regionen benytter anledningen til å søke om støtte.

– Av de 100 aktørene vi støtter hadde det vært veldig hyggelig om vi finner flere bedrifter fra Vesterålen», slår de samstemt fast.


Dette er «Én dag til»

Samfunnsløftet og SpareBank 1 Nord-Norge søker 100 reiselivsaktører som vil jobbe for at besøkende blir én dag til i landsdelen i sommer.

De søker 100 prosjekter som ønsker å pilotere nye og grønne produkter og konsept som oppmuntrer besøkende og lokalbefolkningen til å oppholde seg på en destinasjon lenger. Det er satt av 10 millioner kroner til ordningen, som i samarbeid med reiselivsnæringa skal bidra til ei bærekraftig omstilling av sektoren.

Alle søknader behandles av en sammensatt jury fra Samfunnsløftet, SpareBank 1 Nord-Norge og landsdelens destinasjonsselskaper. I første runde får 100 prosjekter 60.000 kroner hver til å teste sin løsning i løpet av juni til august. Etter august vil inntil ti mottakere få ytterligere 200.000 kroner til å gjøre testen til en permanent løsning. Hvilke det blir vurderes ut fra gjennomføringsevne, lokal forankring, måloppnåelse for bærekraft og effekten av prosjektet.

Målgruppen for ordningen er nordnorske aktører innen opplevelsesturismen i Nordland, Troms og Finnmark og på Svalbard. Dette inkluderer i hovedsak aktivitetsleverandører, men også aktører innen unik overnatting og lokal mat.

Det åpnes for søknader fredag 26. februar, med søknadsfrist 11. april.

Prosjektene må oppfylle følgende kriterier:

· Prosjektet er av minimum åtte ukers varighet, og gjennomføres mellom 1. juni og 31. august

· Prosjektet oppfordrer besøkende og lokalbefolkning til å besøke en destinasjon lenger

· Bidrar til en grønn omstilling av driftskonsept og/eller forretningsmodell. Med grønn mener vi tiltak som fokuserer på mindre belastning på natur og miljø

Juryen vil også vektlegge om prosjektene:

· Utvikler produkt på egen destinasjon og/eller kan vise til lokal og kulturell tilknytning

· Utforsker tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper

· Utforsker nye samarbeid med aktører i næringen, eller med andre

· Etterstreber bærekraft i alle ledd, og påser at potensiell verdiskapning forblir på destinasjonen eller i lokalregionen og er en del av en langsiktig og bærekraftig strategi for næringen som helhet