Branner fortsatt under etterforskning

Brannene på Åse og i Sigerfjord er fortsatt under etterforskning av politiet på Sortland.

Brannen på Åse (bildet) og i Sigerfjord er fortsatt under etterforskning av politiet. 

Nyheter

Det opplyser politioverbetjent Anne Margrethe Kleczka i Nordland politidistrikt. Hun er seksjonsleder for etterretning, forbyggende og etterforskning ved Sortland lensmannskontor.