Gang- og sykkelvei i Sigerfjord: – En trist sak

Under torsdagens formannskapsbehandling av saken om gang- og sykkelvei i Sigerfjorden gjorde flere politikere det klart at dette var en trist sak å behandle.

Christoffer Ellingsen i Sortland Rødt.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

– Jeg synes dette er en ganske riktig fremstilling av saken, men det er en trist sak, sa Christoffer Ellingsen (R) og viste til saksfremlegget.