Disse vil bli ny leder for tingretten

51-år gamle Ingulf Nordahl, opprinnelig fra Sortland, har søkt stillingen som domsstolleder i nye Midtre Hålogaland tingrett.

Illustrasjonsfoto  Foto: Berit Roald / NTB

Nyheter

Når den nye Midtre Hålogaland tingrett etableres i løpet av første halvår, skal det ansettes ny domstolleder. De nye rettsstedene på Sortland, i Harstad og i Narvik beholdes. Den nye lederen skal være felles leder for rettsstedene. Den som ansettes vil selv kunne påvirket hvor vedkommende vil virke mesteparten av tiden: Sortland, Harstad eller Narvik.