Landet fisk for nesten 100 millioner mindre enn i fjor i Vesterålen

Torsken som er landet i Vesterålen i år er verdt nesten 100 millioner mindre enn den torsken som ble landet i fjor. I forrige uke fikk fiskerne over 12 kroner mindre per kilo for torsken enn de gjorde i uke åtte i fjor.

FORAN OG BAK: Vesterålen ligger foran fjoråret når det gjelder kvantum, men langt bak når det gjelder fangstverdi.  Foto: Jørn Aune

Nyheter

Det er per nå landet mer torsk i Andøy og Hadsel enn det var samme uke i fjor, mens det er landet mindre torsk i Øksnes og Bø. Økningen i Andøy og Hadsel er større enn nedgangen i Øksnes og Bø, slik at det totalt i regionen har blitt landet 287 tonn mer enn i fjor.

På den andre siden har torskeprisen falt betydelig. Gjennomsnittsprisen for torsk i Vesterålen i forrige uke var 22,52 kroner per kilo, mot 34,69 kroner samme uke i fjor. Dermed er differansen på 12,17 kroner per kilo.

Det gjør at Vesterålen nå ligger 86 millioner kroner bak fjoråret når det gjelder fangstverdi. Verst går det ut over Øksnes, som alene står for 60 millioner kroner av differansen.

Kun i Hadsel er det landet mer penger enn i fjor, noe på grunn av økt mengde fisk som er landet.

– Værendringen som kom mot slutten av uke 7, der langvarig østavind og kaldvær ble avløst med vestavind, høyere temperaturer og regn og sludd, holdt det gående i uke 8. Det har gitt variable værforhold, mye vind spesielt i Finnmark først i uka. Omsetningen av fersk torsk ble redusert fra 13.500 tonn uka før til 8.200 tonn i uke 8, og vi ligger dermed fremdeles vel 5.000 tonn bak fjoråret pr dato. Lofoten har størst reduksjon, men med endret vindretning forventes fisket å ta seg opp og overta med størst kvantum levert der i ukene fram mot påske, skriver Norges råfisklag om fisket i forrige uke.

I forrige var det Lofoten som betalte best for torsken med 24,85 kroner per kilo.

Størst fangst i Myre

Det fiskes fortsatt godt og det ble landet mange store fangster i regionen i forrige uke.

Den desidert største fangsten ble landet på Myre med 70,8 tonn på snurrevad. Andre store snurrevadfangster var Andenes (303 tonn) og Stø 25,1 tonn).

Andenes hadde den største garnfangsten med 23,9 tonn. Elers ble det levert granfangster på 15,5 tonn på Bleik, 12,4 tonn på Nordmela og 12,1 tonn på Myre.