Ruskjørte for åttende gang, vurderer å anke streng straff

En mann i 40-årene fra Andøy er dømt til fengsel i ni måneder for en rekke lovbrudd. Han ble frifunnet på to punkter. Nå vurderer han å anke til Hålogaland lagmannsrett.

Tora Ellingsen er dommerfullmektig og administrerte hovedforhandlingen i tingretten.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Mannen ble i Vesterålen tingrett dømt for to brudd på veitrafikkloven og tre brudd på straffeloven. I tillegg til ni måneder i fengsel, må mannen betale en bot på 6.000 kroner til statskassen.