Rapport om tilsettingssaker og arbeidsklima med smørbrødliste til Hadsel kommune:

Må bli flinkere på dokumentasjon

Vurderingene som ligger til grunn for ansettelser i kommunen må dokumenteres bedre, sier en rapport om ansettelsesrutinene i kommunen. I ett tilfelle manglet det dokumentasjon på ni av 13 ledd i ansettelsesprosessen.

Må rydde opp i rutinene: Hadsel kommune anbefales å bli flinkere på å dokumentere hvordan de gjør ansettelser, skulle det bli bråk i etterkant. En rapport fra revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG sier det har vært flere avvik i flere ansettelsessaker.  Foto: PEDERSEN HARALD

Nyheter

Rapporten, som er utarbeidet av revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG har på oppdrag fra kontrollutvalget sett på rutinene - og mangelen på disse - i forbindelse med ansettelsessaker i kommunen. Blant annet har bråket rundt ansettelsen av teknisk sjef vært bakgrunnen for undersøkelsen, hvor selskapet gikk gjennom rutinene kommunen har.