Sivilombudsmannen avviste å behandle advokatkrav, nå skal partene møtes i tingretten

Stillingskrigen mellom advokat Tore Vikan og kommunedirektør Per Gunnar Johnsen i Lødingen kommune havner i tingretten. Samtidig har Sivilombudsmannen avvist å behandle klagen fra advokaten.

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen i Lødingen kommune er saksøkt av advokat Tore Vikan. Det står om advokathonorar på 225.000 kroner. 

Nyheter

Advokat Tore Vikan har tatt ut tvistemål ved Ofoten tingrett, og saksøker Lødingen kommune for advokatutgiftene som en bruker av helsetjenester har hatt i forbindelse med vedtak om personlig assistent.