Vesterålspolitikere støtter omfordeling av vaksiner

Vesterålspolitikerne VOL har snakket med er positive til regjeringens endring i den nasjonale vaksinestrategien, hvor det blir lagt opp til at blant annet bydeler i Oslo med spesielt mye smitte skal få en større andel av vaksinene.

Christian Torset, som sitter i kommunestyret til Sortland og er gruppeleder for Nordland SV, er blant vesterålspolitikerne som mener det er riktig av regjeringen å gi flere vaksiner til de som bor på steder med mye smitte.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Tirsdag 2. mars gjorde regjeringen det klart at de vil følge anbefalingen fra Folkehelseinstituttet (FHI) om å skjevfordele vaksiner basert på smittetrykk.