Seiret etter Høyesterett-anke - tilkjent flere millioner

Nordlandssykehuset (NLSH) har gått seirende ut av et søksmål mot en entreprenør. Saken ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg. Dermed har dommen i Hålogaland lagmannsrett blitt rettskraftig.

  Foto: Arkivfoto/Håkon Benjaminsen

Nyheter

Da saken første gang ble behandlet i Vesterålen tingrett, fikk Nordlandssykehuset bare 650.000 kroner i erstatning fra Sp Maskin AS i Harstad. Det tilsvarte 18 prosent av de 3,6 millionene NLSH krevde. Kravet gjaldt manglende grunnarbeider fra Sp Maskin sin side.