Vesterålskraft i dialog med Troms Kraft

Troms Kraft er i forhandlinger med Vesterålskraft om en fusjon.

Administrerende direktør i Vesterålskraft, Halvard Pettersen, skal i tiden fremover forhandle om en fusjon med Troms Kraft. Her fra pressekonferansen fredag.   Foto: HERMAN HENRIKSEN

Nyheter

Det opplyser Vesterålskraft i en pressemelding fredag. Det er også varslet en pressekonferanse om temaet senere fredag.

– Vi har valgt å forhandle videre med Troms Kraft da det best innfrir Vesterålskraft sine eieres krav og forventninger om lavere nettleie for innbyggere og næringsliv, mer effektiv drift, videreutvikling av selskapet, og at ingen av dagens ansatte i Vesterålskraft skal miste jobben sier Torbjørn Åsbakk - daglig leder i Vesterålskraft Nett.

Løsningen betyr at Vesterålskraft Nett selges helt, eller delvi,s til Troms Kraft-selskapet Arva.

Vesterålen Produksjon selges til Troms Kraft Produksjon, går det frem av meldingen.

Felles kundesenter

Løsningen kan bety at det blir et felles kundesenter for nettselskapet Arva som skal ledes fra Sortland. Arva er i dag Nord-Norges største nettselskap, og har over 120.000 nettkunder. Arva var i sin tid et resultatet av fusjonen mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett.

– Vi ser også på muligheten for å etablere en nysatsning på utvikling og elektrifisering av Vesterålen og landsdelen. Begge satsingene vil på sikt kunne bidra til nye kompetansearbeidsplasser i vår region, melder selskapet i pressemeldingen.

Det er skjerpede krav til bransjen som er årsaken til at Vesterålskraft har søkt en fusjonspartner. De håper å ha tatt en beslutning i løpet av første halvår i 2021. Selskapet skriver at de har vurdert flere alternativer.

Det var i slutten av oktober at Vesterålskraft meldte om planene for en fusjon. Åsbakk uttalte den gang i en pressemelding at ønsket om å tilby en lavere nettleie til kundene var en av årsakene til at de gikk videre med planene om å finne en fusjonspartner.

Glede i Troms Kraft

I Tromsø Kraft er det glede å spore på grunn av Vesterålkrafts valg.

– Vi er glade for at Vesterålskraft peker på vårt foreslåtte alternativ som det mest attraktive, og gleder oss til å gå i nærmere dialog for å utvikle et godt og sterkt partnerskap til beste for innbyggere og næringsliv, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft.

Det har vært flere fusjoner i kraftbransjen i det siste.

– Strøm og forsyningssikkerhet blir stadig viktigere i våre samfunn. Høy nettleie kan gjøre det mindre attraktivt å etablere seg i regionen. Lavere nettleie ventes å bidra positivt til økt bosetting og næringsutvikling i vår region fremover. Etablering et eget selskap for elektrifisering vil gi et taktskifte i regionens satsing på det grønne skiftet. Vi ser fram til de videre forhandlingene med Troms Kraft og håper at disse innfrir våre eieres krav og forventninger, uttaler administrerende direktør i Vesterålskraft Halvard Pettersen


Vil utrede fusjonsalternativer

Eierne av Vesterålskraft har gitt selskapet beskjed om å utrede mulighetene for en fusjon.– Håper å lande noe i første halvdel av neste år

Ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen, mener at en fusjon mellom kraftselskapene i Vesterålen er en god løsning for alle parter. Styrelederne i de andre selskapene er foreløpig mer avventende.Kraftselskapene samarbeider

Fra og med sist fredag har kraftselskaper med kunder i Vesterålen samarbeidet om vakt og beredskap.