Håper å bli ferdige i løpet av året

Utbedringen av veien over Frøskelandsfjellet går som planlagt og man håper å bli ferdige i løpet av inneværende år.

Anleggsarbeid på Frøskelandsfjellet.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Før jul måtte anleggsarbeidene på Øksnes-siden av fjellet innstilles og har vært innstilt siden. Dette skyldtes at man oppdaget langt mer myr i grunnen enn antatt. Nå har Nordland fylkeskommune fått svar på nesten alle prøvene og har gledelige nyheter.