Opptur for levendelagring av fisk

Bedriftsklyngen Cod Cluster har på vegne av medlemsbedrifter fått innvilget dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker.
Nyheter

Cod Cluster er en bedriftsklynge med Arena pro-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen. Bedriftsklyngens visjon er fersk torsk – hele året og skal bidra til økt verdiskaping ved å sikre at fersk torsk av høy kvalitet er tilgjengelig for bearbeiding og salg hele året.