Enige om fritidsbåt-strid

Partene i en strid om en fritidsbåt har blitt enige og inngått forlik i Vesteålen tingrett.
Nyheter

Torsdag møttes en kjøper og selger av en fritidsbåt i Vesterålen tingrett.