Kommuner uenige i nivået på smittetiltak

Norske kommuner med lite smitte er splittet i synet på hvem som bør bestemme tiltaksnivået når regjeringen legger fram nye nasjonale tiltak til uka.
Nyheter

Flere kommuner som VG har vært i kontakt med, er splittet i sitt syn på nye nasjonale restriksjoner. Flere av kommunene med lite smitte ønsker ikke nye nasjonale tiltak i det hele tatt.