Han ønsker flere kvinnelige fiskere velkommen

For tiden jobbes det med en strategi om bedre likestilling i fiskeriene, et høyaktuelt tema på kvinnedagen 8. mars, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) på besøk i Nyksund i fjor sommer.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Nyheter

– Det er for få kvinner i fiskerinæringen. I 2020 var bare 360 av 9504 fiskere kvinner, tilsvarende en andel på 4 prosent. Selv om det er for lite, har det økt fra 3 prosent i 2010. For at trenden skal fortsette i riktig retning har vi nå satt i gang et arbeid med en strategi for bedre likestilling i fiskeriene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Han påpeker at for å fortsette verdiskapingen langs kysten, må fiskerinæringen styrke posisjonen sin. For å gjør det, må næringen tiltrekke seg kompetanse og drivkraft fra hele befolkningen.

– Jeg har så langt fått innspill fra en rekke dyktige og inspirerende kvinnelige fiskere, og jeg vil også innhente mer kunnskap fra dem som jeg kan ta med meg videre i arbeidet med strategien, sier han.

Selv om det i dag er få kvinnelige fiskere i Norge, er Nordland et av fylkene med flest kvinnelig andel fiskere, med 95 av 2395 i 2020.

– Jeg håper flere kvinner i Nordland, men også i resten av landet, vil benytte seg av mulighetene som ligger i fiskerinæringen, oppfordrer ministeren på kvinnedagen 8. mars.