Møtes over forhandlingsbordet i gammel jakt-sak

En mer enn fem år gammel strid om inntekter fra jakt- og fiskerettigheter i Forfjorden på Hinnøya kan ende i Vesterålen tingrett til høsten. Partene skal først til forhandlingsbordet.

Jan Theodorsen har i mer enn ti år forsøk å få oppmåling av sin eiendom i Forfjord på plass. Nå varsler han rettssak i Vesterålen tingrett, og krever sin den av inntektene fra jakt og fiske i området som Forfjord grunneierlag disponerer. Theodorsens advokat, Oddmund Enoksen på Sortland, håper partene kan bli enige før saken havner i retten i august.  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Nyheter

Ved Vesterålen tingrett er det berammet en hovedforhandling mellom Jan Anton Theodorsen med adresse Dverberg og Forfjord grunneierlag med adresse Risøyhamn. Grunneierlaget ivaretar medlemmenes felles rettigheter under gårdsnummer 15 i Andøy kommune, i Forfjorden på Hinnøya. Saken er mer enn fem år gammel og har fortsatt Vesterålen tingretts saksnummer fra 2015 intakt.