Oppsagt Lerøy-ansatt møter tidligere arbeidsgiver til mekling

En tidligere ansatt hos fiskeindustribedriften Lerøy på Melbu har planene klare når oppsigelsessaken skal opp i Vesterålen tingrett.

Lerøy, Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Ifølge rettsboken fra et forberedende møte i tingretten, vil den oppsagte medarbeideren på Melbu bruke arbeidsmiljølovens bestemmelser for å nå sine mål med den tillyste rettssaken. Han vil vise til bestemmelsen i arbeidsmiljøloven som gjelder «avskjed».