– Begynner å ligne på Honningsvågrevyen

Fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) fastslår at utbedringer i Myre havn er statens ansvar og mener saken begynner å ligne noe som kunne vært hentet ut fra Honningsvågrevyen.

Bent-Joacim Bentzen (Sp), fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland.  Foto: Susanne Forsland

Nyheter

«Havnestriden» mellom Øksnes kommune og staten engasjerer også fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen. Han har tidligere uttalt at det er oppsiktsvekkende at samferdselsdepartementet forsøker å fraskrive seg sitt ansvar med å iverksette nødvendige tiltak for å dempe følgevirkningene av den gigantiske, statlige havneutbyggingen for noen år siden.