Så mye vil det koste å endre brøytekravene i Sortland

Hvis Sortland kommune skal endre brøytekravene fra 10 centimeter til 5 centimeter, vil det trolig koste kommunen rundt 1,4 millioner kroner ekstra i året.

Illustrasjonsfoto fra fjorårets brøyting i Sortland sentrum.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Snøen laver ned og mange må frem med spade, snøskuff og snøfres før de kan starte på dagens gjøremål. I slike perioder får også brøytemannskapet det travelt med å gjøre veier, fortau og gang- og sykkelveier fremkommelige for innbyggerne.