Starter lærlingeskole til høsten

Lærlingeskolen i Nord-Norge (LiNN) blir en realitet allerede fra høsten 2021.
Nyheter

Det skriver Opplæringskontoret i Vesterålen i en pressemelding.

Det er et samarbeid mellom bedrifter i regionen og videregående skoler som nå værer frukter. Fra høsten er et tilbud i regi av Opplæringskontoret i Vesterålen (OKiV) med tilbud om en yrkesfaglig utdanningen innen restaurant- og matfaget på plass.

OKiV skriver i pressemeldingen at tilbudet er blitt jobbet frem gjennom et behov i næringslivet. Modeller fra andre steder i landet er blitt brukt.

– Utdanningen er forankret i opplæringsloven, på lik linje med ordinære videregående tilbud, heter det i meldingen.

Samlinger

De to første årene skal det være undervisning i fellesfag gjennom samlinger, men allerede fra første dag vil en plass ved LiNN bety at en får læreplass ved en bedrift, der en garanteres lønn fra første dag. Hele studiet er fireårig. Opplæringskontoret for restaurant- og matfag i Nordre Nordland er også involvert. Det er Hadsel videregående skole som skal stå for undervisningen.

– LiNN skal være for hele Vesterålen og vil ha både samfunnsmessige og bærekraftige effekter. Vi vil kunne beholde flere ungdommer i regionen ved å ha en bredere yrkesfaglig utdanningsvifte, meldes det i presseskrivet.

Det trekkes frem at dette tiltaket kan bidra til å redusere feilvalg og frafall i videregående opplæring. I tillegg påpekes det at dette er en styrking av lokale fagmiljøer, som bidrar til en økning i rekruttering av fagarbeidere til det lokale næringslivet, spesielt til et reiseliv som er i vekst.

– Fra høsten 2022 vil vi kunne rekruttere lærlinger i andre fag som er etterspurt i lokalt næringsliv, men som er for små til at vi har tilbudet i videregående skole i Vesterålen, opplyses det.

Voksne og ungdom

Det er læreplass som kokk, servitør og konditor som tilbys i første omgang. Etter hvert ønsker LiNN også å få med flere bedrifter i regionen.

– Vi jobber også for å kunne gi tilbud om læreplass i flere av fagretningene innen restaurant- og matfagene. Når et ordinært tilbud i restaurant- og matfag blir startet opp, vil LiNN være et tilbud for voksne og for ungdom som det ordinære løpet ikke passer for, forklares det i pressemeldingen.