Stiller spørsmål om håndtering av henvendelse fra FAU

Johnny Torgersen i Rødt Sortland stiller spørsmål til driftsutvalget om hvordan Sortland kommune har håndtert en henvendelse fra FAU om bekymring for elevers helse.

Deler av Rødt Sortland. Fra venstre: Christoffer Ellingsen, Johnny Torgersen, Susanne V. Hansen og Kamilla Fossem.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Han viser til et leserinnlegg som både VOL og Bladet Vesterålen har publisert, underskrevet av FAU-ene ved Sortlandsskolene. Der stiltes det spørsmål om kommunen har søkt tilskuddsordninger som er ment til å være til hjelp for barn og unge i en vanskelig tid. FAU-ene ytret bekymring for den fysiske og psykiske helsen til enkelte ungdommer.

– De nevner i sitt leserinnlegg to tilskuddsordninger, den ene er LOS, rettet mot ungdom i alderen 12-24 år som er i særlig risiko for å havne utenfor i skole og arbeid. Den andre er ifølge FAU-ene å søke på spesielle «Foreldrestøttende tiltak» der FAU-ene kan være partnere i et slikt prosjekt, skriver Torgersen.

På bakgrunn av dette stiller han følgende spørsmål til driftsutvalgsmøtet førstkommende torsdag:

  • Kan utvalgslederen kan si noe om FAU har fått svar fra kommunen, og om mulighetene som FAU-ene beskriver i innlegget sitt er undersøkt av kommunen?