Ansettelsespraksis i Hadsel kommune:

Utvalg kritisk til dokumentasjonsmangel

- Jeg kan ikke si du får en rettferdig behandling når du søker jobb i Hadsel kommune, sier Gunn Fosse i kontrollutvalget, etter at de onsdag så på revisjonsrapporten hvor det avdekkes flere avvik i dokumentasjonen i ansettelsessaker.

Utrygg: Utvalgsmedlem Gunn Fosse mente det var vanskelig å se at jobbsøkere blir behandlet rettferdig, basert på de mange dokumentasjonsmanglene KPMG-rapporten avdekket.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Utvalget behandlet onsdag forvaltnings- og revisjonsrapporten de bestilte fra KPMG og har problemer med å dele entusiasmen kommunedirektør Ola Morten Teigen hadde til konklusjonene. De mener antall mangler på dokumentasjon gjør at det henger lite på grep å si det er en god rapport.