Etterlyser sak om leiepriser for omsorgsbolig

I budsjettvedtaket i desember fikk Rødt tilføyd et punkt om at en sak om revidering av kommunal bostøtte skulle legges frem i løpet av første kvartal. Saken er ennå ikke lagt frem og nå etterlyser partiet den.

Johnny Torgersen, lokallagsleder i Rødt Sortland.  Foto: Arkivfoto/Gaute Bergsli

Nyheter

Det er Johnny Torgersen (R) som har stilt et grunngitt spørsmål til torsdagens driftsutvalgsmøte angående dette.

Torgersen viser til at det de siste årene har vært debatt og flere politiske saker der Sortland kommunes leiepriser for omsorgsboliger har vært tema. Dette ble ifølge han utløst av en oversikt som viste store forskjeller mellom leiepriser uten at det var noen enkel forklaring på hvorfor. Han viser også til at det er ulike priser mellom de kommunale boliger og boliger som er eid av Sortland boligstiftelse.

– Rødt har blant annet tatt utgangspunkt i beboernes og vår oppfatning av at i Kjempenhøy bokollektiv var leieprisene urimelig høy. Når dette ble satt i sammenheng med kraftig reduksjon av Husbankens bostøtte, ble den økonomiske situasjonen for beboere tilsvarende dårlig, skriver Torgersen i bakgrunnen for spørsmålene de stiller.

– Ennå ikke lagt frem

Ifølge Torgersen ble det gjort noen vedtak som skulle gjennomføres i 2020. Det ble også bestilt en gjennomgang av prinsipper for fastsetting av husleie- og vedlikeholdsutgifter.

Da dette ikke ble gjennomført fremmet Rødt og fikk gjennomslag før følgende i sak om budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024: «I løpet av 1.kvartal 2021 skal kommunedirektøren legge fram svar på bestilling vedrørende sak «Revidering av kommunal bostøtte» sist behandla i formannskapets sak 12/20. Dette forelegges Eldreråd, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, Driftsutvalget, Formannskap og Kommunestyret.»

– Der er vi nå og saka er ennå ikke lagt fram til politisk behandling i Driftsutvalget etter at den også skulle ha vært innom Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, skriver han.

På bakgrunn av dette stiller partiet følgende spørsmål til driftsutvalget:

  • Hva er årsaken til at saka ikke er fremmet til Driftsutvalgets møte 11.mars?
  • Når ligger det an til at saka er klar til å legges fram?
  • Er de tiltak som ble vedtatt skulle gjennomføres i 2020 satt i verk?