Her blir det asfalt i 2021

36,7 kilometer av de 210 kilometerne med fylkesveg som skal asfalteres i år, finner vi i Vesterålen.
Nyheter

Hvert år det noen nye veistrekninger som får ny asfalt lagt på. Det er også tilfellet i 2021. I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune går det frem at 210 kilometer med vei i fylkes skal få ny asfalt i fylkeskommunal regi i 2021.